Посолство но Държавата Кувейт - София - Вългария .. Информация за консулски въпроси... Дейности на Посолството .. Адрес за контакти
Съдържание
Адрес:

България
София` 1700
Ул. “ 21ви век , № 63

Телефон:    (+359) 2 962 56 89      

Адрес:

България
София- 1700
Ул. “ 21ви   век „  № 63

Телефон:    (+359) 2 962 56 89      
Телефон:    (+359) 2 962 51 30
 
Изложба  на д-р Муна  Абдулрахман Алшайе от Кувейт 
Под егидата на Посолство на Държавата Кувейт в София по случай 55-та годишнина
                 от Независимостта  и 25-та годишнина от Освобождението