Посолство но Държавата Кувейт - София - Вългария .. Информация за консулски въпроси... Дейности на Посолството .. Адрес за контакти
Съдържание
Адрес:

България
София` 1700
Ул. “ 21ви век , № 63

Телефон:    (+359) 2 962 56 89      

Адрес:

България
София- 1700
Ул. “ 21ви   век „  № 63

Телефон:    (+359) 2 962 56 89      
Телефон:    (+359) 2 962 51 30
 
                                                                                        КОНСУЛСКИ  ОТДЕЛ

ВИЗИ

Виза за посещение/ входна виза:
Българските граждани не се нуждаят от предварително положена в паспорта входна виза, за да посетят Държавата Кувейт. Визата може да бъде получена  на всеки граничен пункт в Кувейт. Този тип виза дава право на престой в страната
три месеца.

Изисквания:
Да се представи международен паспорт с валидност минимум шест месеца от датата на посещението.
Да се заплати такса в размер на  3 (три ) кувейтски динара  при влизане в граничния пункт (равнява се на 10 щ. долара)

Виза за дългосрочен престой:
  Виза за дългосрочен престой в Държавата Кувейт може да бъде издадена по различни причини:
- работа;
-   присъединяване към семейството;
- обучение.

Изисквания:
За да бъде положена в паспорта такъв вид виза, е необходимо да бъдат представени следните документи:
Валиден международен паспорт;
Разрешение за дългосрочен престой /оригинал/, издадено от компетентните кувейтски власти;
Свидетелство за съдимост, издадено след датата на издаване на разрешението за дългосрочен престой, преведено и заверено от Консулския отдел на Министерството на външните работи на Република България;
Медицински изследвания ( съгласно приложената таблица);
Една паспортна снимка;
Цена на услугата - 200 лв.                 
 

                                 Виза за посещение на чуждестранни дипломати, акредитирани в България

Изисквания:
Да се представи писмо от съответното посолство, в което да е упомената причината за посещението;
Копие от паспорта, две снимки и попълнена молба.

                     
Входни визи за делегации, участващи в събития, провеждани в Държавата Кувейт.
Изисквания:
Трябва да има и да се покаже покана за участие в събитието; Копие от паспорта, попълнена молба и две снимки.
Граждани на всяка от изброените държави получават входна виза за посещение на граничния пункт при влизане в Държавата Кувейт:
САЩ- Андора- Австралия- Австрия- Белгия- Бутан- Бруней- България- Камбоджа- Канада- Кипър- Чехия- Дания- Естония- Финландия- Франция- Грузия- Германия- Великобритания- Гърция- Холандия- Хонг Конг- Унгария- Исландия- Ирландия- Италия- Япония- Лаос- Латвия- Лихтенщайн- Литва- Люксембург- Малайзия- Малта- Монако- Нова Зеландия- Норвегия- Полша- Португалия- Румъния- Сан Марино- Сингапур- Словакия- Словения- Южна Корея- Испания- Свазиленд- Швеция- Швейцария- Ватикана- Виетнам.

                                                          Издаване на пасаван на кувейтски граждани

                            Издаване на пасаван на кувейтски граждани, които са си изгубили паспорта в България

Изисквания:
Копие от кувейтската лична карта, ако има;
Копие от шофьорска книжка, ако има;
Копие от документ за националност;
Номер и дата на издаване на паспорта;
Дата на напускане на Кувейт;
Адрес и телефон на семейството в Кувейт;
Документ от МВР за изгубен паспорт;
Подробно описание от собственика на паспорта за обстоятелствата, при които е изгубен паспорта.

                                     Издаване на пасаван на дете - кувейтски гражданин, родено в България

Изисквания:
Копие от личната карта на бащата, издадена в Кувейт;
Копие от удостоверението за брак от Кувейт;
Копие от паспорта на бащата;
Копие от паспорта на майката;
Копие от удостоверението за пребиваване на майката;
Копие от личната карта на майката, издадена от Кувейт.
Акт за раждане на детето, преведен на английски език и заверен в консулски отдел на министерство на  външните работи.
! Задължително е лично присъствието на бащата при подаване на молбата за издаване на пасаван на новороденото.

                                                                                         ЗАВЕРКА НА ДОКУМЕНТИ
Посолството заверява документи от и за Държавата Кувейт, както и за държавите от Залива, които нямат дипломатически представителства в Република България.
Забележка: Ако документът е предназначен за България, се изисква следното:
върху съответния документ трябва да има положена заверка на Министерство на външните работи на Държавата Кувейт
Ако документът е предназначен за Държавата Кувейт или друга държава от Залива, се изисква следното:
Да има положена заверка от Консулски отдел на Министерство на външните работи на Република България;
Документът за заверка трябва да има превод. Печат за заверка се полага само върху превода.

Цени за заверяване на документи


За пасаван на кувейтски гражданин - 100 лв
Заверка върху удостоверение за раждане на кувейтски гражданин, роден в България  -  150 лв
Заверка на фактура и сертификат за произход - комплект- 250 лв.
Работна виза за български у македонски граждани - 200 лв
Дългосрочна виза за чуждестранни граждани - 250 лв
За всички останали документи - 50 лв за една заверка.
    заверка се полага само върху превода на документа.