Посолство но Държавата Кувейт - София - Вългария .. Информация за консулски въпроси... Дейности на Посолството .. Адрес за контакти
Съдържание
Адрес:

България
София` 1700
Ул. “ 21ви век , № 63

Телефон:    (+359) 2 962 56 89      

Адрес:

България
София- 1700
Ул. “ 21ви   век „  № 63

Телефон:    (+359) 2 962 56 89      
Телефон:    (+359) 2 962 51 30
 
                                        Благотворителен базар

На 04 декември 2016 година Посолството на Държавата Кувейт в София взе участие в благотворителния базар в помощ на деца-инвалиди, организиран преди новогодишните празници от Международния женски клуб със сътрудничеството на Министерството на външните работи на България. В базара участваха много чуждестранни и арабски посолства, между които и посолства на държави от Арабския залив, акредитирани в България - Държавата Кувейт и Кралство Саудитска Арабия.
Държавата Кувейт бе представена с отделен щанд, в който бяха изложени традиционно кувейтско народно облекло, картини, сувенири, предмети от бита, които показват живота на кувейтския народ и неговия фолклор. Бяха изложени също така и книги и други печатни издания, кувейтски национални ястия и хранителни продукти, които се продаваха и приходите от тях бяха дарени за благотворителност. Общата стойност на събраните средства за благотворителност от всички участници в благотворителния пазар е 290 000 лева.