Посолство но Държавата Кувейт - София - Вългария .. Информация за консулски въпроси... Дейности на Посолството .. Адрес за контакти
Съдържание
Адрес:

България
София` 1700
Ул. “ 21ви век , № 63

Телефон:    (+359) 2 962 56 89      

Адрес:

България
София- 1700
Ул. “ 21ви   век „  № 63

Телефон:    (+359) 2 962 56 89      
Телефон:    (+359) 2 962 51 30
 
                                        

                                            Правила за издаване на електронна виза
                                                           за Държавата Кувейт1. Системата за издаване на електронна виза може да бъде използвана от граждани от  
      следните  националности:      2. За гражданите от страните на Съвета за сътрудничество на страните от Персийския залив/ССПЗ/.
Граждани от ССПЗ могат да кандидатстват за електронна виза ако имат постоянно пребиваване в една от страните на ССПЗ - Саудитска Арабия, Бахрейн, Катар, ОАЕ , Оман.
- Валидността на пребиваването в ССПЗ трябва да надвишава 6 месеца в момента на кандидатстване за електронна виза.
- Копие от разрешението за пребиваване в ССПЗ  на гаранта(главния кандидатстващ), трябва да бъде приложено към молбата на всеки от зависимите от него лица - съпруга, деца, домашен персонал и т.н.
-  Главният кандидатстващ( спонсорът), трябва да присъства заедно със зависимите от него лица при пристигането в Кувейт.
- Професията на кандидатстващия, според пребиваването му в ССПЗ трябва да бъде една от следните:3. При пристигане в Кувейт, се плаща такса от 3 К.Д. след получаването на виза на граничния пункт.
4. Валидността на паспорта трябва да надвишава 6 месеца  от датата на кандидатстване за електронна виза.
5. Граждани, притежаващи временни документи за самоличност  от какъвто и да е вид, не могат да използват тази систем за издаване на електронна виза.
6. Кандидатът за виза не трябва да има никакви ограничения за сигурност, които не му позволяват да  влезе или излезе от страната.
7. В случай, че има разлика в данните, подадени в заявлението за виза и тези в  оригиналните документи, издадената електронна виза ще се счита невалидна и на нейният притежател няма да му бъде разрешено да влезе в страната.
8. Туристическа еднократна виза /за едно влизане в Държавата Кувейт/ е валидна  за срок от един месец от датата на нейното издаване.
       9. Туристическата виза дава право на нейния притежател за временен престой в страната от максимум 3 месеца, считано от датата на влизане, но той трябва да  напуснe страната   преди изтичането на трите месеца.
На притежателя на туристическа виза не се разрешава да работи в страната и в случай, че тя/тоя бъде хванат да работи, ще бъде заведен под съдебна отговорност.
10. При просрочване на разрешения срок за оставане в Кувейт, нарушителят ще бъде глобен и подведен под съдебна отговорност, а дори и може да бъде лишен от правото да му бъде издавана виза в бъдеще.
11. На подаденото заявление за виза ще бъде отговорено в работен ден в рамките на официалното работно време.
Това не включва уикендите в Кувейт (петък и събота) и официални празници.
12. Ние ще положим усилия да отговорим на вашата молба за виза в рамките на два работни дни.
13. Ще бъдете уведомен по електронна поща веднага щом вашата молба за туристическа електронна виза бъде одобрена или отхвърлена.
Кликнете ТУК - За да подадете ново заявление за издаване на  електронна виза
Кликнете ТУК за да проследите статуса на вашето заявление за електронна виз.

              Указания за начина на получаване на туристическа виза по електронен път
Подаването на молба за издаване на електронна виза става чрез електронния сайт на Министерството на вътрешните работи (https://www.moi.gov.kw/portal/venglish) и кликване върху иконата  за електронна виза.
2. Кандидатът за виза ще бъде прехвърлен към страницата , в която са описани правилата и законите, споменати по-горе.
3. След като се съгласи с условията за издаване на виза, кликва върху адреса в долния край на страницата ( за подаване на молба за виза) или ( да проследи състоянието на молбата).
Кликнете ТУК - За да подадете ново заявление за издаване на  елстронна виза
Кликнете ТУК за да проследите статуса на вашето заявление за електронна виза
4. При кликване за подаване на ново заявление, кандидатът се препраща към следващата стъпка и тя е определяне вида на визата.


5. След попълване на молбата за виза, кликнете върху следващата стъпка в долния край на страницата, за прехвърляне към  страницата за молба за виза.
6. След     попълване  на     молбата  за   виза   кликнете върху следващата стъпка  за прехвърляне към страницата, където се иска фотокопие от паспорта на кандидата за виза.
7. Копие от паспорта се подава съгласно изискванията, след това се кликва върху „изпращане и приемане на молбата”. Така се преминава към страницата за условията за използване и упълномощаване.
8. След преглед на информация, се кликва „съгласен” в долния край на страницата, и тогава се индикира, че електронната система е приела документите и регегистрацията е правилна.
9. Излиза съобщение, което съдържа номерът на молбата за виза, с който да се проследява статуса на молбата.